Tag: هیئت مدیره ششم

2 posts

هیئت مدیره ششم انجمن رسما آغاز بکار کرد

اولین جلسه هیئت مدیره در تاریخ یکشنبه 30م بهمن ماه 1401 برگزار گردید و پس از رای‌گیری درخصوص تعیین مسئولیت‌های اعضاء، هیئت مدیره ششم کار خود را رسما و برای یک دوره سه ساله آغاز کرد.

ششمین دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران برگزار شد

مجمع عمومی انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران مورخ چهارشنبه 26 بهمن ماه 1401 با اکثریت اعضا و حضور نمایندگان وزارت کار و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در محل اجتماعات کارآفرینان اتاق بازرگارنی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد.