اعضای هیئت مدیره

پنجمین هیئت مدیره انجمن ماشین‌سازی صنایع غذایی ایران

مجتبی نائلی

رئیس هیئت مدیره

مدیرعامل شرکت کوشش کاران

سیدعلیرضا میربابا

سیدعلیرضا میربابا

نایب‌رئیس

مدیرعامل شرکت دماگسترسازان نوین

ناصرعلی خزایی

ناصرعلی خزایی

دبیر و عضو هیئت مدیره

مدیرعامل شرکت ماه ماشین آریا

نیما سیدالحکمایی

نیما سیدالحکمایی

خزانه‌دار

مدیرعامل ماشین‌سازی حکمایی

ایمانعلی قهرمانی

ایمانعلی قهرمانی

عضو هیئت مدیره

مدیرعامل شرکت رباط مخزن

قاسم وفایی

قاسم وفایی

عضو هیئت مدیره

مدیرعامل گروه صنعتی وفا

سید فضل الله حسینی

سیدفضل‌الله حسینی

عضو هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره شرکت آرگون صنعت

ملکی

اکبر ملکی

عضو علی‌البدل هیئت مدیره

مدیرعامل شرکت بهار ماشین البرز

محمد خلیلی قمی

عضو علی‌البدل هیئت مدیره

مدیرعامل شرکت رباط‌ماشین خلیلی

بازرسان انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران

سعید مصیبی

بازرس اصلی

مدیرعامل شرکت پدیده پارس