اعضای هیئت مدیره

پنجمین هیئت مدیره انجمن ماشین‌سازی صنایع غذایی ایران

مجتبی نائلی

رئیس هیئت مدیره

مدیرعامل شرکت کوشش کاران

قاسم وفایی

قاسم وفایی

نایب‌رئیس

مدیرعامل گروه صنعتی وفا

ناصرعلی خزایی

ناصرعلی خزایی

دبیر و عضو هیئت مدیره

مدیرعامل شرکت ماه ماشین آریا

علی یادگاری

علی یادگاری

خزانه‌دار

مدیرعامل ماشین سازی یادگاری

ایمانعلی قهرمانی

ایمانعلی قهرمانی

عضو هیئت مدیره

مدیرعامل شرکت رباط مخزن

نیما سیدالحکمایی

نیما سیدالحکمائی

عضو هیئت مدیره

مدیرعامل ماشین سازی حکمائی

سید فضل الله حسینی

سیدفضل‌الله حسینی

عضو هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره شرکت آرگون صنعت

علی عباسی

عضو علی‌البدل هیئت مدیره

مدیرعامل ماشین سازی عباسی

محسن رضائی راد

عضو علی‌البدل هیئت مدیره

قائم مقام و عضو هیئت مدیره شرکت دماگسترسازان نوین

بازرسان انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران

سعید مصیبی

بازرس اصلی

مدیرعامل شرکت پدیده پارس