دبیرخانه انجمن


کادر اجرایی انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران

حسین قاسمی راد

حسین قاسمی راد

مدیر داخلی

زهرا دهقانیان

کارشناس اداری

دبیرخانه انجمن صنفی کارفرمایی ماشین سازان صنایع غذایی تحت مسئولیت مستقیم دبیر انجمن و زیر نظر هیأت مدیره به منظور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره در مرکز اصلی انجمن صنفی دایر و می‌تواند دارای کارکنانی باشد که بنا به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره یا دبیر و تصویب هیأت مدیره، به کار گمارده می‌شوند.

وظایف دبیر:

 • حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورت جلسات و سوابق اعضاء و دفاتر انجمن صنفی
 • انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن صنفی
 • امضای اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور به همراه خزانه دار در صورت داشتن چنین اختیاری از سوی هیأت مدیره
 • تهیه و صدور و ابلاغ دعوت نامه‌ها و امضای کارت‌های عضویت اعضاء به اتفاق خزانه دار انجمن
 • تهیه دفاتر «عضویت» و «امور مالی» با نظر وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه‌ها
 • تهیه تنظیم نشریات مربوط به انجمن صنفی در حدود مقررات قانونی
 • تکثیر اساسنامه و بخشنامه‌ها و شیوه نامه‌های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسئولان و اعضای انجمن صنفی
 • مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی، هیأت مدیره و بازرسان
 • ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن و احکام و نامه‌های واصله از مراجع قانونی و دستگاه‌های اداری به مسئولان مربوط
 • نصب آگهی‌ها و اعلامیه‌ها در تابلوهای اعلانات و محل‌های تعیین شده برای اطلاع و آگاهی اعضا
 • انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد.