دبیرخانه انجمن


کادر اجرایی انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران

زهرا دهقانیان

کارشناس اداری

دبیرخانه انجمن صنفی کارفرمایی ماشین سازان صنایع غذایی تحت مسئولیت مستقیم دبیر انجمن و زیر نظر هیأت مدیره به منظور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره در مرکز اصلی انجمن صنفی دایر و می‌تواند دارای کارکنانی باشد که بنا به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره یا دبیر و تصویب هیأت مدیره، به کار گمارده می‌شوند.

وظایف دبیر:

 • حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورت جلسات و سوابق اعضاء و دفاتر انجمن صنفی
 • انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن صنفی
 • امضای اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور به همراه خزانه دار در صورت داشتن چنین اختیاری از سوی هیأت مدیره
 • تهیه و صدور و ابلاغ دعوت نامه‌ها و امضای کارت‌های عضویت اعضاء به اتفاق خزانه دار انجمن
 • تهیه دفاتر «عضویت» و «امور مالی» با نظر وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه‌ها
 • تهیه تنظیم نشریات مربوط به انجمن صنفی در حدود مقررات قانونی
 • تکثیر اساسنامه و بخشنامه‌ها و شیوه نامه‌های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسئولان و اعضای انجمن صنفی
 • مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی، هیأت مدیره و بازرسان
 • ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن و احکام و نامه‌های واصله از مراجع قانونی و دستگاه‌های اداری به مسئولان مربوط
 • نصب آگهی‌ها و اعلامیه‌ها در تابلوهای اعلانات و محل‌های تعیین شده برای اطلاع و آگاهی اعضا
 • انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد.