خدمات انجمن

ایجاد تشکل صنفی به عنوان شکلی از همگرایی و جمع شدن اعضای یک صنف یا شغل زیر یک سقف به خودی خود امری مفید و مثبت است که بدیهی ترین نتایج آن ایجاد هویت و اهمیت بیشتر برای آن صنف یا شغل می باشد.

عضویت در انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران فرصتی است برای یکی شدن صدای ماشین سازان که با وجاهت و کیفیت ساخته های اعضای انجمن این صدا رساتر و بهتر شنیده می شود.

هیئت مدیره و کادر اجرایی انجمن با ایفای نقش در مراکز تصمیم گیری تاثیرگذار بر سرنوشت صنعت ماشین سازی سعی در بهبود شرایط این صنعت دارند و اولویت آنها در این مسیر ارائه خدمات به اعضای انجمن است.

فهرست خدمات

انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران خدمات گوناگونی را به اعضا و جامعه صنعت کشور ارائه می دهد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. دفاع منطقی و مستدل از صنعت ماشین سازی
 2. شرکت فعال در اجرای قانون حداکثر و ساخت داخل با اولویت اعضای انجمن
 3. ارائه اطلاعات روشنگرانه درباره صنعت ماشین سازی و ماشین آلات ایرانی به واحدهای تولیدی کشور
 4. تامین غرفه نمایشگاهی با کمترین قیمت ممکن برای اعضا در مهمترین نمایشگاه‌های تخصصی مرتبط در کشور
 5. ایجاد فرصت معرفی اعضا به خریداران و بازارهای داخل و خارج کشور از طریق انعقاد تفاهمنامه های همکاری
 6. ارائه انواع استعلام و تقاضاهای خرید ماشین آلات به اعضای انجمن
 7. ایجاد فرصت  ملاقات و گفت و گو با مسئولان دولتی مرتبط و تولیدکنندگان بازارهای هدف در قالب مراسم مختلف 
 8. انتقال نظرات اعضای انجمن به مراکز تصمیم گیری مانند اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و کمیسیون های مختلف آن همچنین مراجع مختلف تصمیم گیری در دولت که بصورت پیوسته در طول سال از انجمن نظرخواهی می کنند.
 9. معرفی ساخته های اعضا از طریق بانک اطلاعاتی انجمن به متقاضیان مختلف در داخل و خارج کشور
 10. دفاع اختصاصی از حقوق اعضا در نهادهای دولتی مربوطه
 11. گرداوری و ترجمه مهمترین اخبار در زمینه ماشین سازی و ارائه آن به اعضا (بزودی)
 12. ایجاد فرصت های مناسب برای تبلیغات و معرفی اعضا (بزودی)
 13. نشر اخبار نوآوری ها و دستاوردهای اعضا در رسانه های انجمن (بزودی)