تسهیلات برای خریداران و سازندگان ماشین‌آلات داخلی


تسهیلات برای خریداران ماشین‌آلات ساخت داخل

تسهیلات برای سازندگان داخلی ماشین‌آلات

1. تسهیلات برای خریداران ماشین‌آلات ساخت داخل

طرح رونق تولید (ویژه زمستان 98)

برنامه توسعه صنعت ماشین‌سازی به‌منظور ایجاد امکان بهره‌مندی طیف گسترده‌تری از صنعتگران از تسهیلات خرید ماشین‌آلات صنعتی، اقدام به ارائه تسهیلات در قالب طرح «رونق تولید» برای زمستان 1398 نموده‌است. دبیرخانه برنامه در این طرح، نرخ تسهیلات اعطایی به خریداران ماشین‌آلات صنعتی ساخت داخل را کاهش داده است. بر این اساس خریداران ماشین‌آلات صنعتی ساخت داخل مورد تأیید برنامه می‌توانند از تسهیلات با شرایط ذیل بهره‌مند گردند:

یادآور می‌شود تعداد زیادی از اعضای انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران در برنامه توسعه صنعت ماشین‌سازی حضور دارند.

 

شرایط کلی تسهیلات

دسته اول: کلیه ماشین‌آلات صنعتی ساخت داخل مورد تایید برنامه

 • میزان تسهیلات: حداکثر 70 درصد قیمت ماشین‌آلات
 • نرخ تسهیلات : 12- 15 درصد (در صورت ارائه ضمانت‌نامه تعهد پرداخت از بانک یا صندوق‌های پژوهش و فناوری مورد تأیید، 3-4 درصد از نرخ تسهیلات کاسته می‌شود.)
 • مدت زمان دوره ساخت، نصب و راه‌اندازی: حداکثر 4 ماه
 • مدت زمان بازپرداخت: 24 ماه (اولین قسط: 1 ماه پس از نصب و راه‌اندازی ماشین‌آلات.)
 • مراحل پرداخت تسهیلات به شرح جدول ذیل می‌باشد:

جدول مراحل پرداخت تسهیلات برای ماشین‌آلات مورد تایید برنامه

دسته دوم: ماشین‌آلات صنعتی مورد تایید کارگروه ارزیابی دانش‌بنیان

 • میزان تسهیلات: حداکثر 70 درصد از قیمت ماشین‌آلات
 • نرخ‌: 9 – 11 درصد
 • مدت زمان دوره ساخت، نصب، راه‌اندازی و تنفس در بازپرداخت: حداکثر 6 ماه (حداکثر دوره ساخت، نصب و راه‌اندازی: 4 ماه)
 • مدت زمان بازپرداخت: حداکثر 30 ماه
 • مراحل پرداخت تسهیلات به شرح جدول ذیل می‌باشد:

جدول مراحل پرداخت تسهیلات مورد تائید کارگروه ارزیابی

* در صورتی که بر اساس ارزیابی صندوق، نیاز به ارائه ضمانت‌نامه تعهد پرداخت به عنوان تضمین باشد، متقاضی برای دریافت ضمانت‌نامه به بانکها یا صندوق‌های پژوهش و فناوری معرفی می‌گردد. صندوق‌های همکار برنامه با دریافت 10% اصل و سود تسهیلات به‌عنوان ودیعه و 2% کارمزد سالانه نسبت به صدور ضمانت‌نامه اقدام می‌نمایند.

مراحل دریافت تسهیلات

1. ثبت اطلاعات و ارزیابی سازنده

 • ثبت‌نام سازنده در سامانه
 • ثبت اطلاعات ماشین‌آلات در سامانه
 • بازدید حضوری و ارزیابی فنی ماشین‌آلات ثبت‌شده
 • اعلام نتیجه ارزیابی سازنده در سامانه

2.ثبت اطلاعات خریدار

 • ثبت‌نام خریدار در سامانه برنامه

3. ثبت اطلاعات سفارش

 • ثبت اطلاعات توافق خریدار و سازنده در سامانه برنامه توسط سازنده
 • تایید اطلاعات ثبت شده فوق توسط خریدار

4. اعتبارسنجی خریدار

 • تعیین شرایط تسهیلات و صندوق عامل پرداخت تسهیلات (با توجه به اطلاعات سفارش ثبت شده)
 • ارائه فهرست مدارک موردنیاز برای اعتبارسنجی به خریدار
 • تکمیل مدارک درخواستی از سوی خریدار و ارسال به صندوق
 • ارزیابی و اعتبارسنجی خریدار توسط صندوق: بررسی مدارک خریدار و در صورت نیاز انجام بازدید حضوری
 • اعلام نتیجه اعتبارسنجی به خریدار از طرف صندوق: میزان تسهیلات مصوب براساس حد اعتباری خریدار و تضامین موردنیاز برای دریافت تسهیلات

*   در صورتی که خریدار قصد ارائه ضمانت‌نامه تعهد پرداخت از سایر نهادهای مالی معتبر (بانک‌ها، صندوق‌های پژوهش و فناوری و …) را داشته‌ باشد، نامه‌ای از جانب صندوق به آن نهاد مالی جهت ارائه ضمانت‌نامه تعهد پرداخت ارسال می‌شود و نیازی به مراحل فوق (اعتبارسنجی خریدار در صندوق‌های عامل) نمی‌باشد.

5. تودیع وثائق و دریافت تسهیلات

 •    ارائه مدارک مورد نیاز در مورد تضامین توسط خریدار
 •    ارزیابی تضامین توسط صندوق
 •    تودیع وثائق و عقد قرارداد
 •    پرداخت تسهیلات

همکاران برنامه

جدول همکاران برنامه

 

2- تسهیلات برای سازندگان داخلی ماشین‌آلات

شرایط اعطای تسهیلات به متقاضیان دانش بنیان از محل منابع خط اعتباری

 • سـقـف تســهیلات 5 میلیارد ریال می باشد. مبالغ بیش از 5 تا 20 میلیارد ریال، پس از کسب مجوز از صندوق نوآوری و شکوفایی ارزیابی امکان پذیر است.
 • تسهـیلات نمونه سازی باید حداقل یک نمونه آزمایشگاهی از محـصول به عنوان محصول دانش بنیان به تائید رسیده باشد.
 • سقف تسهیلات نمونه سازی 10 میلیارد ریال است.
 • کاربرگ ارزیابی در قالبهای مختلف تکمیل و چارت نظارتی تنظیم می گردد.
 • به طرحهایی با محصول مشابه از منابع صندوق نوآوری و شکوفایی، اگر تسهیلات پرداخت شده باشد امکان پرداخت مجدد وجود ندارد.
 • مدت زمان تنـفس برای هر طرح، حداکثر یک چـهارم از کل دوره بازپرداخـت میتواند باشد.
 • تسهیلات تا سقف 2/5 میلیارد ریال (250 میلیون تومان)، با توجه به حد اعتباری مناسب شرکت با دریافت تضامین در قالب اسناد انتظامی (چک و سفته) به متقاضیان پرداخت می گردد.
 • برای تسهیلات بیش از 2/5 میلیارد ریال و کمتر از 20 میلیارد ریال، وثیقه ملکی سهل البیع یا ضمانت نامه تعهد پرداخت (از بانکها یا صندوق های پژوهش و فناوری) را ارائه نمایند.

جزئیات اعطای تسهیلات

جدول جزئیات اعطای تسهیلات

شرایط لیزینگ و استصناع ویژه خریداران تجهیزات ساخت ایران، ماشین آلات صنعتی (دانش بنیان) از شرکتهای دانش بنیان

 • نرخ تسهیلات برای خریداران تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران 10% میباشد. درصورتی که خوش حسابی 2% جایزه منظور خواهد شد.
 • نرخ تسهیلات برای ماشین آالت صنعتی ساخت داخل تا سقف 5 میلیارد ریال 9% و بیشتر از آن 11% خواهد بود.
 • تسهیلات سفارش ساخت (استصناع) و لیزینگ حجم تسهیالت حداکثر 70% قیمت تجهیزات خواهد بود.
 • حداقل خرید برای تخصیص تسهیلات مبلغ 300 میلیون ریال است.
 • حداکثر تنفس 6 ماهه.
 • بازپرداخت حداکثر 30 ماهه.

اخذ ضمانتنامه

نکته قابل توجه در مورد ضمانتنامه های وارده، متن ضمانتنامه ها بر اساس نوع آن ها باید به تصویب واحد حقوقی صندوق رسیده و اخذ گردد.

فرآیند ترهین سند ملکی

 1. دریافت تصویر سند ملکی از متقاضی به همراه گواهی پایان کار و فیش آب و برق و گاز.
 2. نامه رسمی به کارشناس دادگستری برای ارزشگذاری ملک و معرفی رابط شرکت برای هماهنگی‌های لازم.
 3. دریافت گزارش ارزیابی ملک، تنظیم نامه رسمی برای دفترخانه اسناد رسمی برای اخذ استعلامات و اداره ثبت.
 4. بعد از تکمیل کلیه مدارک هماهنگی با دفترخانه و ارائه پیش‌نویس آن به صندوق.
 5. درصورت تائید واحد حقوقی صندوق، تایید پیش نویس سند.
 6. تنظیم سند توسط دفترخانه و هماهنگی برای امضا طرفین.

قابل توجه است کلیه مراحل فوق در صورت تکمیل مدارک از سوی متقاضی، حدودا یک هفته کاری به صورت موازی در طول مدت ارزیابی طرح انجام خواهد شد طول می انجامد.