برگزاری پنجمین جلسه هیئت مدیره در سال 1402

*پنجمین جلسه هیئت مدیره دور ششم انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران، چهارشنبه 12 مهر ماه سال 1402 در محل نمایشگاه شهر آفتاب برگزار شد.*

در این جلسه که از ساعت 14 با حضور اعضای هیئت مدیره ،آقایان نائلی،خزائی ،یادگاری،وفائی ،قهرمانی، حکمائی و حسینی آغاز شد در خصوص موارد زیر بحث، بررسی و تبادل نظر گردید:

1- توسعه همکاری انجمن با دانشگاه
2- لزوم تعیین بودجه جهت توسعه فضای مجازی انجمن
3- بررسی برگزاری نمایشگاه ویژه ماشین‌سازان صنایع غذایی
4- بررسی درخواست‌های عضویت در انجمن
5- بررسی قرارداد حسابداری انجمن
6- بررسی تسهیلات مطروحه به اعضای انجمن جهت بازدید از نمایشگاه‌های خارجی
7- شناسایی محل جبران خسارت وارده به انجمن در اثر انصراف دو شرکت عضو انجمن در آخرین لحظات از مشارکت در نمایشگاه اگروفود.

ضمنا در جلسه مذکور بنا به درخواست هیئت مدیره از آقای چاووشی مدیریت محترم شرکت شیرزاد دعوت بعمل آمد با توجه به داشتن غرفه در این نمایشگاه (نمایشگاه چاپ، بسته‌بندی، فرآوری و ماشین‌آلات صنایع غذایی) قبول زحمت نمودند و در جلسه حضور یافتند و از نظرات و پیشنهادات مطروحه ایشان استفاده گردید که جای تشکر و قدردانی ویژه از ایشان می‌باشد.

این جلسه در ساعت 17 مطابق با پایان مهلت زمان مشخص شده بازدید نمایشگاه از طرف مجری، به اتمام رسید.