هیئت مدیره ششم انجمن رسما آغاز بکار کرد

روز یکشنبه مورخ 30م بهمن ماه 1401 با حضور همه اعضای اصلی منتخب مجمع عمومی در دبیرخانه انجمن، اولین جلسه هیئت مدیره برگزار گردید و پس از رای‌گیری درخصوص تعیین مسئولیت‌های اعضاء، هیئت مدیره ششم کار خود را رسما و برای یک دوره سه ساله آغاز کرد.

بر اساس رای‌گیری بعمل آمده در اولین جلسه هیئت مدیره سمت‌های زیر تعریف شدند:

  • آقای مهندس مجتبی نائلی از شرکت کوشش کاران به سمت رئیس هیئت مدیره
  • آقای مهندس قاسم وفائی از گروه صنعتی وفا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
  • آقای مهندس ناصرعلی خزائی از شرکت ماه ماشین آریا به سمت دبیر
  • آقای مهندس علی یادگاری از ماشین سازی یادگاری به سمت خزانه‌دار

همچنین آقایان مهندس ایمانعلی قهرمانی از شرکت رباط مخزن، مهندس سیدفضل‌ا… حسینی از شرکت آرگون صنعت و مهندس سیدنیما سیدالحکمائی از ماشین‌سازی حکمائی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره خواهند بود.

مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن و انتخابات هیئت مدیره ششم، در مورخ 26م بهمن ماه 1401 در سالن اجتماعات کارآفرینان اتاق بازرگانی تهران، با حضور اکثریت اعضای انجمن برگزار شد. (لینک خبر)