ششمین دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران برگزار شد

مجمع عمومی انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران مورخ چهارشنبه 26 بهمن ماه 1401 با اکثریت اعضا و حضور نمایندگان وزارت کار و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در سالن امین الضرب اتاق بازرگارنی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد.

مجمع فوق پس از انتخاب پنج نفر از اعضا به عنوان هیئت رئیسه کار خود را آغاز کرد. در ابتدا دبیر انجمن جناب آقای مهندس خزائی گزارش عملکرد 3 ساله هیئت مدیره پنجم را قرائت نمودند، سپس صورت‌های مالی 1401 منتهی به 30 دیماه انجمن توسط جناب آقای مهندس حکمائی به عنوان خزانه‌دار به اطلاع حضار رسید و پس از آن جناب آقای مهندس مصیبی بازرس انجمن گزارش بازرسی خود را برای حضار قرائت نمودند.

هیئت رئیسه مجمع عمومی

هیئت رئیسه مجمع عمومی

پس از ارائه گزارشات فوق و به دستور هیئت رئیسه، جلسه مجمع وارد رای‌گیری انتخابات هیئت مدیره دوره ششم شد که پس از شمارش آرا آقایان مجتبی نائلی، ناصرعلی خزائی، ایمانعلی قهرمانی، سید نیما سیدالحکمائی، سیدفضل‌ا… حسینی، علی یادگاری و قاسم وفائی به عنوان اعضای اصلی، و آقایان علی عباسی و محسن رضایی راد به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند.

پس از پایان رای‌گیری، هیئت مدیره ششم انجمن کار خود را برای یک دوره سه ساله رسما آغاز کرد، که در اولین جلسه پس از مجمع که در تاریخ یکشنبه 30 بهمن ماه 1401 برگزار می‌شود، مسئولیت‌های اعضای منتخب تعیین خواهد شد.