اهداف و چشم‌انداز انجمن

 

انجمن صنفی کارفرمایی ماشین سازان صنایع غذایی ایران با هدف حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایی این رشته صنعتی که به نوبه خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز هست تشکیل گردیده است.

این هدف از طریق برنامه ریزی و فعالیت در جهت حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و همچنین دفاع از منافع صنفی و حرفه‌ای ماشین سازان صنایع غذایی کشور و نیز برنامه ریزی و فعالیت هدفمند در جهت حمایت از توسعه این صنعت با رویکرد بهبود کمی و کیفی، وضع اقتصادی، فنی و تکنولوژیکی اعضا انجمن در سراسر کشور پیگیری و محقق خواهد شد.

چشم‌انداز انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران

با تکیه بر خداوند یکتا و در پرتو اراده، درستکاری، عشق به میهن و بهره‌گیری حداکثری از دانش و فناوری روز ایران و جهان، انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران نهادی است صنفی و کارفرمایی که همواره در حال توسعه بوده و جایگاه اول ماشین‌سازی صنایع غذایی، بسته‌بندی و سایر صنایع وابسته در سطح ایران و منطقه را همراه با تعامل سازنده در سطح بین‌الملل دارد.

انجمن صنفی کارفرمایی ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران در افق این چشم‌انداز، چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت:

  • توسعه یافته، متناسب با مقتضیات دانش و فن‌آوری ایران و جهان، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فن‌آوری و متکی بر اصول اخلاقی با تأکید بر کارآفرینی و تولید دانش و ثروت در ایران.
  • مستقل، تصمیم‌ساز با توان بالای همکاری با دولت و نهادهای مرتبط کشور.
  • توانمند در ایجاد بهترین شرایط برای خلاقیت و تولید ماشین‌آلات و تجهیزات منجر به سلامت، رفاه، امنیت اجتماعی، اقتصاد پایدار، حفظ محیط زیست، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، همگرایی صنفی، به دور از فساد و تبعیض.
  • نهادی فعال و مسئولیتپذیر با اعضایی برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری صنفی، متعهد به قوانین کشور و مفتخر به ایرانی بودن که بالاترین سطح اعتماد به تولید ایرانی را در ایران و جهان ایجاد می‌کند.
  • دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان.

این چشم‌انداز مبنای تنظیم برنامه هیئت مدیره‌های انجمن خواهد بود و افق جهت‌گیری کلی فعالیت‌های انجمن را در ابعاد مختلف در سال‌های آینده مشخص می‌کند.