رشد ۲۰۰ درصدی صنعت ماشین سازی صنایع غذایی بدون حمایت ارزی دولت

رئیس هیئت مدیره انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران: ۵۰ درصد از ظرفیت ساخت ماشین آلات صنایع غذایی در داخل کشور به صنعت لبنیات اختصاص دارد.

 مجتبی نائلی رئیس هیئت مدیره انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران در جلسه مشترک با انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران در رابطه با سهم ماشین آلات ایرانی کارخانجات لبنی گفت: در کل واحد های لبنی به طور میانگین حدود ۴۰ درصد از ماشین آلات صنایع غذایی حاصل تولید داخل هستند. از این میزان کارخانجات بزرگ حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد و کارخانجات کوچکتر حدود ۸۰ درصد سهم ماشین آلات تولید داخل را به خود اختصاص میدهند.

وی اظهار کرد: در فرآیند تولید محصولات پروسس به طور معمول از ماشین آلات ایرانی استفاده میشود . ماشین های تولید محصولات لبنی اصلی نظیر شیر دوغ خامه ساخت داخل است. اولین ماشین های صنایع لبنی در سال های ۶۷ و ۶۸ برای شرکت های کاله و پاکبان در داخل کشور برحسب نیاز کارخانه تولید شد. در زمینه ماشین آلات کاربردی تولید بستنی نیز نه تنها در داخل استفاده میشود بلکه تامین به قدری کافی است که صادرات به اروپا و کشورهای همسایه بر حسب استانداردهای اروپا نیز صورت میگیرد.

نائلی گفت: بیشترین صادرات به کشورهای ترکیه، عراق، امارات، عربستان، اروپای شرقی و روسیه صورت میگیرد. ماشین های تولید ایران برای صادرات دارای استانداردهای اروپا میباشند. دریافت این استانداردها برحسب نوع ماشین آلات به دو صورت اظهاری و بازرسی انجام می شود.

ایشان در ادامه با بیان این که از سال ۹۶ تا کنون صنعت ماشین سازی غذایی بیش از ۲۰۰ درصد رشد داشته است گفت: این صنعت بدون دریافت هیچگونه ارز دولتی و سوبسید توانسته است به این میزان رشد داشته باشد و اگر حمایت ارزی یا یارانه ای از سمت دولت به این صنعت اختصاص میافت امروز شاهد چنین رشدی نبودیم. این موضوع درحالیست که رشد اقتصادی کشور در شیب منفی قرار دارد اما رشد ماشین سازان صنایع غذایی با افتخار مثبت است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم همکاری بین انجمن صنایع لبنی ایران و انجمن ماشین سازان صنایع غذایی گامی بر تحقق اهداف و آرمان های هر دو صنعت باشد. تمرکز بر رشد و انسجام، با توجه بر نیاز های این دو صنعت میتواند زمینه ای برای شکوفایی در داخل کشور باشد.

منبع: سایت انجمن صنایع فراورده‌های لبنی