امضای تفاهم‌نامه همکاری بین انجمن و سازمان صنایع کوچک

تفاهم‌نامه توسعه نظام پیمانکاری فرعی یا SPX بین سازمان صنایع کوچک و انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران امضا شد.

21 مرداد 99 برابر با روز ملی صنایع کوچک هفت تفاهم‌نامه بین سازمان صنایع کوچک و سازمان‌های گوناگون امضا شد که یکی از آنها تفاهم‌نامه توسعه نظام پیمانکاری فرعی بین سازمان صنایع کوچک و انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران بود.

این تفاهم‌نامه در سال 98 به پیشنهاد سازمان صنایع کوچک در دستور کار انجمن قرار گرفت و پس از تنظیم آن در دبیرخانه انجمن برای ویرایش نهایی در اختیار سازمان صنایع کوچک قرار گرفت. پس از مدتی توقف به دلیل مشکلات مربوط به بیماری کرونا و مسائل دیگر سرانجام در 21 مرداد در روز ملی صنایع کوچک رسما به امضای طرفین رسید.

بر اساس این تفاهم‌نامه اعضای انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران در فهرست پیمانکاران پروژه‌های دولتی و ملی قرار می‌گیرند. در این راستا پیمانکاران اصلی پروژه‌هایی که از اعتبارات ملی استفاده کرده یا به هر نحو تحت نظارت دولت اجرا می‌شوند برای واگذاری بخش‌های جزئی پروژه می‌توانند به اعضای انجمن مراجعه کنند.

برای مثال ساخت تجهیزات یا اجرای خطوط مربوط به بخش‌هایی مانند سیستم انتقال، نگهداری، بسته‌بندی، فرایند مواد و انواع عملیات مستقل دیگر در قالب قراردادهای پیمانکاری فرعی قابل واگذاری به اعضای انجمن خواهد بود.

همچنین این تفاهمنامه در مورد مشارکت اعضای انجمن در پروژه‌های بین‌المللی داخلی و یا پروژه‌های خارج از کشور کاربرد خواهد داشت.

با توجه به چنین چشم‌اندازی پیش‌بینی می‌شود نقش شرکت‌های عضو انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران در بازار داخل و خارج کشور پررنگتر شود. از این رو شایسته است این صنعتگران توانمند به موازات توانایی‌های فنی به تقویت بخش‌های بازرگانی، روابط عمومی، اداری، مالی و بویژه حقوقی سازمان خود بپردازند تا بهتر از گذشته بتوانند از فرصت‌های پیش رو بهره‌برداری کنند.

گفتنی است ساخته‌های اعضای انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران به دلیل نوع فناوری و کاربرد آنها در حوزه صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی، شیمیایی، نفت و گاز و پتروشیمی، بسته‌بندی، حمل و نگهداری، ساختمان و بسیاری حوزه‌های دیگر نیز مورد استفاده است و همین گستردگی باعث شده این انجمن علی‌رغم نام آن در بسیاری از شاخه‌های صنعت شناخته شده باشد.

امضای تفاهم‌نامه همکاری بین انجمن و سازمان صنایع کوچک

امضای تفاهم‌نامه همکاری بین انجمن و سازمان صنایع کوچک

پروژه مبادلات پیمانکاری فرعی ایران چیست؟

Iran Subcontracting & Partnership eXchange (ISPX)

برای آشنایی با پروژه مبادلات پیمانکاری فرعی اینجا را کلیک کنید