دیدار در ماشین‌سازی یادگاری


فرصتی دست داد تا رضا نورائی مدیر ارشد اجرایی انجمن از کارخانه یکی از اعضا یعنی ماشین‌سازی یادگاری دیدن کرده و با فعالیت‌های ایشان آشنا شود.

ماشین‌سازی یادگاری از سازندگان نامدار خطوط آب‌نبات، شکلات و تافی است که به کشورهای خارج از ایران نیز صادرات دارد.