حضور اعضای انجمن در نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی تهران

سه عضو انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران در بیست و هفتمین نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی تهران حضور یافتند.
بیست و هفتمین نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی روزهای 13 تا 16 دی 99 در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران برگزار شد.

شرکت‌های صنایع تولیدی شیرزاد، اسفندیارصنعت کرج و تحول کالای نوین سه عضو انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران در این نمایشگاه بودند که در سالن‌های 44 و 41 غرفه داشتند.

گفتنی است به دلیل کرونا تعداد غرفه‌داران و بازدیدکنندگان نمایشگاه کاهش داشت اما از دید بسیاری از شرکت‌کنندگان وجود بازدیدکنندگان اندک اما متخصص راضی‌کننده بود

.