آرگون صنعت بزرگترین مخزن استیپینگ خاورمیانه را ساخت

افتخاری دیگر برای صنعت ماشین‌سازی کشور

مخازن استیپینگ از ورق استینلس استیل 304 و یا 316 ساخته می شوند.
این مخزن برای اولین بار در خاورمیانه توسط شرکت آرگون صنعت به ارتفاع 32 متر و قطر حدود 8 متر و ظرفیت 1.100.000 لیتر طراحی و ساخته شده که این ویژگیها آنرا به عنوان بزرگترین پروژه ساخت مخزن در خارج از محل مصرف کننده در سطح کشور و خاور میانه متمایز نموده است.
در این پروژه حدود 70 تن ورق استینلس استیل گرید 316 و در حدود 2000 کیلوگرم فیلر و الکترود مصرف شده است.
ظرفیت: 200 تا 1100 متر مکعب
تجهیزات: نازل های مخصوص جهت آب دهی به محصول، راهرو و حفاظ در چندین طبقه متناسب با ظرفیت مخزن
کاربرد: برای خیساندن و اشباع کردن دانه هایی مانند ذرت و جو

اصفهان، شاهین شهر، منطقه صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان 42

03131415

03133801311
03133801310
www.argonsanat.com
info@argonsanat.com

instagram.com/argonsanat_co