دیدار از کارخانه شرکت کوشش‌کاران

بدون شک یکی از شناخته‌شده‌ترین سازندگان ماشین‌آلات بسته‌بندی در صنعت غذا شرکت کوشش‌کاران است.

نام کوشش‌کاران با نام مجتبی نائلی بنیان‌گذار این شرکت گره خورده است.

کوشش نامی معنی‌دار در خانواده آقای نائلی است که به کسب و کار پدر و نام مغازه او بازمی‌گردد و نشان می‌دهد تلاش و کوشش در این خانواده یک ارزش است و نهادینه شده و این خانواده با کوشش شناخته می‌شوند.

همچنین شرکت کوشش‌کاران از نظر تعداد کارکنان جزء رکوردداران در بین ماشین‌سازان صنایع غذایی کشور است.

در یک تابستان بالاخره فرصتی دست داد که به دیدار آقای مجتبی نائلی در کارخانه‌اش در شهرک صنعتی هشتگرد بروم.

در وقت ناهار که سالنها خلوتتر بود فرصتی شد که چند عکس از فضای کاری کارخانه کوشش‌کاران بگیریم که در ادامه می‌بینید.