مکاتبه اتاق بازرگانی صنایع،معادن وکشاورزی تهران با معاونت وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در رابطه با نمایشگاه آگروفود


اتاق بازرگانی صنایع،معادن وکشاورزی تهران در تاریخ 1403/02/12 طی نامه شماره 2843/1403/الف‌ت به معاونت محترم وزیر صنعت،معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه ایی تقاضای تعدیل و تجدید نظر در تعرفه های تعیین شده نمایشگاه آگروفود 1403 ارسال شده است.

لازم به ذکر است این نامه عطف به نامه شماره 0078-1403 مورخ 1403/01/28 انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران به اتاق بازرگانی صنایع،معادن وکشاورزی تهران پیرامون افزایش تعرفه های نمایشگاه آگروفود 1403 صادر گردیده است.