شورای راهبری توسعه صنعت ماشین‌سازی تشکیل می‌شود

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از تشکیل شورای راهبری توسعه صنعت ماشین سازی در آینده نزدیک خبر داد و اعلام کرد: توسعه زیرساختهای صنعتی با تکمیل زنجیره ارزش ماشین سازی میسر خواهد بود.

به گزارش شاتا، مهدی صادقی نیارکی در نشست مشترک با اعضای انجمن ماشین سازان پلیمر ایران گفت: این شورا، سیاستگذاری و تکمیل زنجیره ارزش ماشین سازی را با هدف افزایش ارزش افزوده و توسعه زیر ساخت های صنعتی، راهبری خواهد کرد.

وی توسعه صنعتی را مستلزم تقویت صنعت ماشین سازی در کشور عنوان کرد و گفت: اغلب کشورهای توسعه یافته با تکیه بر توانمندیهای صنعتی و توسعه صنعت ساخت محور، مسیر صنعتی سازی را هموار کرده و امروز در زمره کشورهای صنعتی قرار دارند.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: با تشکیل شورای راهبری توسعه صنعت ماشین سازی می توان ریل گذاری توسعه صنعتی در کشور را کلید زد و با تدوین برنامه های راهبردی در این بخش، مشکلات و چالش های موجود در این صنعت را مرتفع کرد.

صادقی نیارکی افزود: ترغیب صنعتگران به اعتماد به ماشین سازان ایرانی، بازسازی نوسازی این صنعت، مدیریت واردات ماشین آلات صنعتی، بازنگزی در تعرفه های واردات اجزا و قطعات و…، از جمله رویکردهایی است که در این شورا مورد بررسی قرار گرفته و با حضور نهادهای تصمیم سازی، سیاستگذاری صورت خواهد گرفت.

وی در پایان شناسایی ظرفیت های فعال و غیر فعال در صنعت ماشین سازی و بهم رسانی توانمندی ها و نیازهای صنعتی و همچنین برگزاری نمایشگاه های توسعه ساخت داخل در صنایع ماشین سازی را از دیگر سیاست های وزارت صمت برشمرد و خواستار همکاری تشکل های تخصصی برای تحقق این سیاست راهبردی شد.

گفتنی است؛ در این نشست اعضا انجمن ماشین سازان پلیمرایران به طرح دغدغه ها و مشکلات توسعه صنعت ماشین سازی پرداخته و خواستار اتخاذ تمهیداتی برای بازسازی و نوسازی این صنعت و همچنین تحریک متقاضیان به استفاده از ماشین آلات صنعتی داخلی شدند.

اصلاح تعرفه های ورود ماشین آلات صنعتی به کشور نیز از جمله مسائل و مشکلات مورد طرح اعضای این انجمن صنعتی تخصصی بود.