پنجمین هیئت مدیره انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران انتخاب شدند

پنجمین دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران برگزار شد.

پنجمین دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن صنی کارفرمایی ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران روز 26 بهمن با حضور جمعی از اعضای انجمن به همراه ناظران وزارت کار و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در سالن تشکل‌های اتاق تهران برگزار شد.

این انتخابات در حالی برگزار شد که جمعی از اعضا به دلیل نقص مدارک لازم برای رای دادن نتوانستند در آن شرکت کنند. با این حال 26 نفر اعضای حاضر در این جلسه از حد نصاب لازم برای برگزاری انتخابات برخوردار بودند و این مجمع به تایید نمایندگان وزارت کار و اتاق ایران رسید.

نتیجه این دوره از انتخابات به ترتیب تعداد رای به قرار زیر است:

 1. نیما سید الحکمایی (ماشین‌سازی حکمایی) ۲۴
 2. مجتبی نائلی (کوشش‌کاران) ۲۳
 3. ناصرعلی خزایی (ماه ماشین آریا) 23
 4. سیدعلیرضا میربابا (دماگستر) ۲۱
 5. ایمانعلی قهرمانی (رباط مخزن) ۲۱
 6. قاسم وفایی (گروه صنعتی وفا) ۲۱
 7. سیدفضل‌الله حسینی (آرگون صنعت) ۱۹
 8. محمد خلیلی قمی (رباط ماشین خلیلی) ۱۰
 9. اکبر ملکی (بهار ماشین البرز) ۱۰

مجمع بعدی انتخاب هیئت مدیره سه سال بعد در زمستان سال 1401 برگزار خواهد شد.

در اولین جلسه دور پنجم هیئت مدیره مسئولیت‌های زیر بدین ترتیب تعیین شد:

 1. مجتبی نائلی (رییس هیئت مدیره)
 2. سیدعلیرضا میربابا (نایب رییس)
 3. ناصرعلی خزایی (دبیر)
 4. نیما سیدالحکمایی (خزانه‌دار)